Great War 14 – 18

Op de voetstappen van de Grote Oorlog

In 2014 zal het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog – « The Great War » – begon, om vier jaar later, op 11 november 1918, te eindigen. De dodelijkste veldslagen uit de geschiedenis vonden plaats tijdens deze oorlog, vooral in de streek van Ieper in België. De loopgraven, die een boog rond de stad trokken, verbonden het noorden en het zuiden. Daar zijn ten minste een half miljoen soldaten gestorven. Onder hen, niet alleen de Duitsers, Fransen, Britten en Belgen, maar ook Marokkanen, Canadezen, Australiërs of nog Chinezen en Zuid-Afrikanen.

De middeleeuwse stad Ieper werd tijdens de oorlog bijna volledig verwoest en later, vanaf 1921, herbouwd. De omliggende landschappen zijn dus nu een grote necropolis geworden ; er zijn meer dans 160 militaire begraafplaatsen, die ons aan de absurditeit van de oorlog en de meest tragische periode in de geschiedenis van dit Belgische regio herinneren. De fotograaf van Reporters Eric Herchaft is ter plaats geweest. Zijn prangende foto’s getuigen van wat deze Grote Oorlog als sporen heeft gelaten.

 

 

Sur les traces de la Grande Guerre

En 2014, cela fera 100 ans que la première Guerre mondiale – « The Great War » – a commencé, pour se terminer quatre ans plus tard, le 11 novembre 1918. Les batailles les plus meurtrières de l’histoire ont eu lieu pendant cette guerre, notamment dans la région de Ypres, en Belgique. Les tranchées, qui s’étendaient du nord au sud, décrivant un arc de cercle autour de la ville, ont vu périr au moins un demi million de soldats. Parmi eux, pas seulement des allemands, français, britanniques et belges, mais aussi des marocains, canadiens, australiens, ou encore chinois et sud-africains.

La ville médiévale de Ypres fut presque entièrement détruite à l’issue de la guerre et reconstruite plus tard, à partir de 1921. La campagne environnante est aujourd’hui une vaste nécropole ; on y compte plus de 160 cimetières militaires, qui nous rappellent l’absurdité de la guerre et la période la plus tragique de l’histoire de cette région belge. Eric Herchaft, photographe chez Reporters, s’est rendu sur les lieux, pour témoigner en images de ce que cette Grande Guerre laisse comme traces.

 

Comments are closed.